Poznań, Warszawa, Kraków – to w tych miastach w lutym przeprowadziliśmy cztery spotkania lokalne dotyczące komunikacji w edukacji. Na szkoleniach spotkaliśmy się przede wszystkim z nauczycielami z programu Edukacja Inspiracja, którzy w tym roku szkolnym otrzymali granty na realizację projektów edukacyjnych.

Razem z uczestnikami szkoleń rozłożyliśmy na czynniki pierwsze strategię komunikacji. Zastanawialiśmy się z kim, po co, kiedy i w jaki sposób komunikują się w szkole oraz co zrobić, by ten proces usprawnić i dlaczego warto to zrobić. Na początku wzięliśmy na warsztat komunikację z uczniami, innymi nauczycielami i pracownikami szkoły. W kolejnych ćwiczeniach warsztatowych stopniowo przechodziliśmy od komunikacji wewnętrznej do zewnętrznej.

Wychodzenie do społeczności lokalnej i włączanie jej w działania jest ważnym elementem projektów realizowanych w programie Edukacja Inspiracja. To dlatego w drugiej części spotkania zajęliśmy się otoczeniem szkoły, w którym – jak wskazywali nauczyciele – ich partnerami są m.in. organ prowadzący, kuratorium, instytucje kultury, sponsorzy, inne szkoły, koło gospodyń wiejskich czy pobliski sklep. Rozważaliśmy, w jakim celu szkoła komunikuje się ze społecznością lokalną, a także kiedy i co mogą przekazywać tej grupie nauczyciele z programu Edukacja Inspiracja. Tym samym temat komunikacji połączyliśmy z prezentowaniem efektów działań w projektach oraz promocją szkoły.

Lokalne spotkania Edukacji Inspiracji były także okazją do krótkiej opowieści o programie stypendialnym dla młodzieży z małych miejscowości – Horyzonty. To flagowe działanie Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego, która jest również inicjatorem programu Edukacja Inspiracja. Koordynatorzy Fundacji EFC opowiadali o zasadach rekrutacji uczniów do programu Horyzonty – trwa ona do końca marca, a więcej możecie się dowiedzieć, klikając tutaj.

EDUKACJA INSPIRACJA: o komunikacji w szkole i ze społecznością lokalną – relacja ze szkoleń

 

Autorka: Aleksandra Saczuk