Jak zrobić zmianę (w) przestrzeni edukacyjnej? Przeczytacie w nowej publikacji Fundacji Szkoła z Klasą z dobrymi praktykami z warszawskich szkół i przedszkoli!

Przedstawiamy świeżo wydaną publikację “Zmiana (w) przestrzeni edukacyjnej. Dobre praktyki architektoniczne i funkcjonalne z warszawskich szkół i przedszkoli”.  

Jeśli:

  • czujecie, że Wasza szkoła mogłaby być przestrzenią bardziej przyjazną i funkcjonalną
  • brakuje Wam miejsc, w których naprawdę lubicie w szkole przebywać 
  • razi Was nijakość, zaniedbanie albo zwyczajna niepraktyczność przestrzeni w szkole 
  • i przede wszystkim chcecie działać, żeby to zmienić

to serdecznie polecamy Wam nasza publikację! Znajdziecie tu dobre praktyki, prawdziwe przykłady zmiany, inspirujące rozwiązania i jasne wskazówki, co to właściwie znaczy “dobra przestrzeń” w szkole.  

Skąd pomysł na tę publikację? Tematyka przestrzeni edukacyjnych zyskuje na znaczeniu – zarówno wśród osób zajmujących się oświatą, architektów, jak i decydentów i organów prowadzących. Jednym z przejawów tego pozytywnego trendu jest przygotowanie publikacji, stworzonej we współpracy z Biurem Architektury m.st. Warszawy, pt. Standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych m.st. Warszawy (obecnie publikacja jest jeszcze w procesie wydawniczym). Wytyczne te będą obowiązywały wszystkie nowo powstające placówki w Warszawie. W założeniu mają one prowadzić do powstania szkoły bardziej otwartej, przyjaznej użytkownikom, funkcjonalnej, łączącej zrównoważone i ekonomiczne rozwiązania.

Tymczasem jednak w Warszawie działa ponad 350 przedszkoli, blisko 250 szkół podstawowych i blisko 200 szkół ponadpodstawowych, które funkcjonują w już istniejących budynkach. Wiele z nich mierzy się z brutalną rzeczywistością. Zaprojektowano je z myślą o innym modelu uczenia się niż ten, do którego dążymy – ze sztywnym podziałem na przedmioty, z naciskiem na dyscyplinę, z nauczycielką/nauczycielem w centrum, wtłaczającym uczniom wiedzę. Wykonano je z materiałów, które nie zawsze łaskawie się starzeją, w czasach, gdy niektóre współczesne rozwiązania technologiczne i ekologiczne były jeszcze czymś nie do pomyślenia. Dziś funkcjonują one w czasie kryzysu po reformie, gdy wiele placówek mierzy się z brakiem miejsca i niewystarczającymi funduszami, a radykalne zmiany w organizacji życia szkolnego przytłaczają uczniów, nauczycieli i rodziców. Czy dla tych szkół i przedszkoli jest jakaś nadzieja na stworzenie lepszych przestrzeni edukacyjnych?

Jest! W publikacji pokazujemy przykłady już istniejących dobrych praktyk przestrzeni szkolnej i przedszkolnej wraz ze wskazówkami, jak zostały wprowadzone oraz na jakie potrzeby te zmiany odpowiadaj Odnosimy się przy tym do standardów i rekomendacji Biura Architektury. Staramy się zachować równowagę między rozwiązaniami systemowymi, wymagającymi sporych nakładów, i tymi, które są dopiero pierwszym krokiem uwalniającym energię i sprawczość do kolejnych zmian. Pokazujemy też rozwiązania zarówno z placówek publicznych, jak i społecznych i prywatnych – rozumiejąc, że czasem zestawianie tych miejsc, działających na odmiennych zasadach finansowych i w innych modelach organizacyjnych, może budzić opór lub frustrację. Wierzymy jednak, że zebrane tu dobre praktyki jako faktycznie istniejące rozwiązania będą nie tylko inspirować, ale też wzmacniać poczucie, że zmiana jest możliwa, a jej fundamentem jest współpraca oraz wsłuchanie się we wszystkich użytkowników szkoły i przedszkola.

Dobre praktyki warszawskie prezentowane w publikacji pochodzą z następujących źródeł: 3 edycje konkursu Biura Edukacji na najlepsze przestrzenie uczenia się (2016, 2017, 2018) oraz efekty projektów realizowanych na zlecenie m.st. Warszawy „Rozprzestrzeń Szkołę” (Civis Polonus), „Zaprojektuj szkołę” (Fundacja Szkoła z Klasą) i „Projekt: szkoła” (Games Development). 

Serdecznie zapraszamy do lektury!