Solidarność, szacunek i otwartość na różnorodność – przez te tematy przeprowadzą Was publikacje, które powstały w międzynarodowym programie Solidarność. Podaj dalej!.

Publikacje zawierają m.in. scenariusze zajęć z analizy obrazu, propozycje warsztatów pisarskich oraz ćwiczenia uczące wrażliwości i kompetencji międzykulturowych. Znajdziecie w niej również omówienie ważnych tematów z życia społecznego i wyzwań współczesnego świata. Do każdej edycji programu wybierane są zdjęcia wybitnych europejskich fotografów i fotografek. Zdjęcia zostały opatrzone opisami oraz propozycjami pytań i zagadnień do dyskusji podczas zajęć z uczniami. 

W edycji 2020/21 w publikacji znalazły się zdjęcia z Polski, Francji, Słowenii, Chorwacji, Hiszpanii i Włoch.