Wraz ze startem Klubu Młodego Odkrywcy w Armenii zorganizowaliśmy webinary, podczas których nowi opiekunowie i opiekunki mieli okazję poznać założenia programu i dobre praktyki klubów w Polsce.

Klub Młodego Odkrywcy to zajęcia dla dzieci i młodzież, podczas których mogą wspólnie eksperymentować pod okiem opiekunów. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Od tego roku kluby są zakładane również w Armenii. Pod koniec września w ramach wsparcia nowych osób członkowskich odbył się webinar z ekspertkami z Centrum Nauki Kopernik.

W trakcie spotkania online znaleźliśmy czas zarówno na poznanie historii i wartości programu, jak i poeksperymentowanie w duchu KMO z użyciem podstawowych produktów, takich jak soda oczyszczona, słomka i kwasek cytrynowy.

Spotkanie prowadziły: Anna Mikucka – trenerka KMO, odpowiedzialna za rozwój polskich trenerów KMO, Małgorzata Ratkowska – trenerka KMO, odpowiedzialna w CNK za rozwój KMO za granicą, koordynatorka Forum KMO oraz Zuzanna Michalska – trenerka KMO, koordynatorka programu Klub Młodego Odkrywcy.

Podczas drugiego webinaru Elżbieta Miterka, lokalna koordynatorka chełmskiej sieci KMO, opowiadała o projekcie Drzewa wokół nas – uczymy się we współdziałaniu. Projekt miał na celu uczenie poprzez współdziałanie i był skierowany do klubów pracujących z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku. Prowadząca spotkanie podzieliła się sukcesami i dobrymi praktykami z realizacji projektu.

Oba spotkania będą stanowiły inspirację do prowadzenia klubów w Armenii. Osoby uczestniczące miały wiele pytań, ale także dzieliły się pierwszymi pomysłami na działania w swoich szkołach.

Partnerami KMO w Armenii są: Obserwatorium Astrofizyczne Byurakan oraz Jinishian Memorial Foundation (JMF).

Partnerem merytorycznym programu jest Centrum Nauki Kopernik – Koordynator Klubów Młodego Odkrywcy w Polsce, a strategicznym – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse administrowanego przez Fundację Civis Polonus.