Zapraszamy udziału w bezpłatnym programie Krople Uważności, w ramach którego nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych będą praktykować uważność (mindfulness), aby następnie przenieść tę praktykę do klasy – na pracę z uczniami i uczennicami.

Kurs Krople Uważności składa się z dwóch obligatoryjnych elementów:

  • 8-tygodniowego Treningu Uważności dla siebie (20 h). W skład treningu wchodzą: warsztat otwierający (2 h), osiem spotkań z trenerką (16 h) oraz możliwość udziału w dodatkowej grupie wokół praktyki własnej (2 h), wykonywanie własnych praktyk uważności pomiędzy spotkaniami;
  • Mentoringu dla nauczycieli i nauczycielek wokół praktyki Kropli Uważności w klasie (10 h). W skład Mentoringu dla nauczycieli i nauczycielek wchodzą cztery spotkania co 2 tygodnie (2,5 h każde) oraz wybrane praktyki uważności w klasie pomiędzy spotkaniami.

W Kursie Uważności udział mogą wziąć co najmniej 2 osoby z jednej szkoły/innej placówki oświatowej, pracującej na co dzień z dziećmi i młodzieżą, które otrzymają zgodę dyrektora(-ki) placówki.

Kurs Krople Uważności poprowadzą certyfikowane nauczycielki uważności z Fundacji Edumind Uważność w Edukacji. Fundacja Edumind zajmuje się wprowadzaniem zintegrowanych programów praktyki uważności w środowisku szkolnym jako metody redukowania stresu, budowania odporności psychicznej i regulowania emocji u dzieci oraz dorosłych.

O kursie

Kurs Uważności odbywa się w formie online na platformie Zoom. Uwaga! Należy uważnie sprawdzić terminy spotkań wybranej grupy. W trakcie kursu nie będzie bowiem możliwości zmiany grupy i kontynuowania szkolenia z inną grupą.

Terminy spotkań:

GRUPA 3
Spotkanie wprowadzające:
16.09 (piątek), godz. 17:00-19:00

Trening uważności (poniedziałki):
19.09-7.11 godz. 17:00-19:00

Mentoring wokół praktyki Kropli Uważności w klasie (czwartki co dwa tygodnie):
10.11-22.12 godz. 17:30-20:00

Spotkanie dodatkowe poświęcone własnej praktyce:
13.01 (piątek), godz. 17:00-19:00

______________________________________________

GRUPA 4
Spotkanie wprowadzające:
19.09 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00

Trening uważności (poniedziałki):
26.09-14.11 godz. 17:00-19:00

Mentoring wokół praktyki Kropli Uważności w klasie (czwartki co dwa tygodnie):
17.11-12.01 godz. 17:30-20:00

Spotkanie dodatkowe poświęcone własnej praktyce:
20.01 (piątek), godz. 17:00-19:00
______________________________________________

GRUPA 5
Spotkanie wprowadzające:
4.11 (piątek), godz. 17:00-19:00

Trening uważności (poniedziałki):
14.11-16.01 godz. 17:00-19:00

Mentoring wokół praktyki Kropli Uważności w klasie (czwartki co dwa tygodnie):
26.01-9.03 godz. 17:30-20:00

Spotkanie dodatkowe poświęcone własnej praktyce:
24.03 (piątek), godz. 17:00-19:00

______________________________________________

GRUPA 6
Spotkanie wprowadzające:
21.11 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00

Trening uważności (poniedziałki):
28.11-30.01 godz. 17:00-19:00

Mentoring wokół praktyki Kropli Uważności w klasie (czwartki co dwa tygodnie):
16.02-30.03 godz. 17:30-20:00

Spotkanie dodatkowe poświęcone własnej praktyce:
14.03 (piątek), godz. 17:00-19:00

______________________________________________

GRUPA 7
Spotkanie wprowadzające:
23.01 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00

Trening uważności (poniedziałki):
30.01-20.03 godz. 17:00-19:00

Mentoring wokół praktyki Kropli Uważności w klasie (czwartki co dwa tygodnie):
6.04-25.05 godz. 17:30-20:00

Spotkanie dodatkowe poświęcone własnej praktyce:
29.05 (piątek), godz. 17:00-19:00

Wszystkie terminy spotkań można obejrzeć w harmonogramie.

Jak wziąć udział w programie?

REKRUTACJA DO PROGRAMU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Osoby, które będą uczestniczyć w całym cyklu Kursu Uważności, otrzymają zaświadczenia. Zaświadczenie nie zostanie wydane osobom uczestniczącym, które będą mieć więcej niż 2 nieobecności podczas Treningu Uważności oraz więcej niż jedną nieobecność podczas Mentoringu dla nauczycieli.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Do każdej grupy przyjmujemy pierwsze 20 osób, po czym zdejmujemy grupę z listy.

Regulamin projektu dostępny jest poniżej w plikach do pobrania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorką programu – Anną Nowacką: kropleuwaznosci@szkolazklasa.org.pl

 

Krople Uważności to projekt realizowany przez Fundację Szkoła z Klasą we współpracy z Fundacją Edumind Uważność w Edukacji dzięki finansowaniu AstraZeneca Young Health Programme.