Pojęcie dobrostanu cyfrowego wychodzi poza ramy podstawy programowej. Wierzymy jednak, że kwestie rozwijania kompetencji cyfrowych oraz umiejętności korzystania z technologii i internetu w zgodzie z własnymi potrzebami są obecnie kluczowe. Aby ułatwić podjęcie tego tematu w szkole, w ramach programu Asy Internetu przygotowaliśmy scenariusze lekcji o cyfrowym dobrostanie obudowane obszernym wprowadzeniem, w którym znajdziesz m.in. wskazówki dotyczące pracy z uczniami.

Publikacja Dobrostan cyfrowy – scenariusze lekcji zawiera łącznie cztery lekcje (dla klas I-III i IV-VI), a każda z nich jest podzielona na kilka ćwiczeń, które nauczyciel może dowolnie dostosowywać do potrzeb swoich uczniów. Ćwiczenia skłaniają do zastanowienia się, jak różne aktywności, w tym te związane z funkcjonowaniem w świecie cyfrowym i korzystaniem z technologii, wpływają na nasze samopoczucie.