Polscy uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki w zakresie krytycznej analizy treści publikowanej w Internecie. Aż 72% badanych bezbłędnie rozwiązało zadania przygotowane przez ekspertów z Międzynarodowego Centrum Informacji i Badań Internetu. Jak wskazali kierujący międzynarodowym zespołem profesor P. Ost oraz doktor P. R. Awda, wyniki młodzieży z Polski są fenomenalne. Raport “Moc Internetu. Europa 2030” powstał w oparciu o badanie ekspertów z MCIiB, pioniera w światowych badaniach dotyczących sieci. Szczegóły badań dostępne są na stronie Centrum www.mciib.edu/raport_moc_internetu.pdf

Tak czy nie? Prawda czy fałsz? Sprawdźcie! W jaki sposób możecie zweryfikować tę informację? Skąd pochodzi cytat, jakie jest źródło? Które elementy wypowiedzi mogą sugerować, że treść jest prawdziwa? Które wydają się podejrzane? Czy istnieje Międzynarodowe Centrum Informacji i Badań Internetu? Czy nazwiska naukowców nie są przypadkiem tylko grą słów?