Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce publikację Asy Internetu i nowe wyzwania, które są punktem wyjścia do rozmowy o dezinformacji, dobrostanie cyfrowym oraz wielokulturowości. 

Opowiadania zawarte w publikacji pokazują, jak uniwersalne wartości: rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga mogą pomóc radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Każda historia opisuje sytuację, która mogłaby się przydarzyć młodym ludziom oraz sugeruje możliwe rozwiązanie problemu. W ten sposób zachęca do refleksji i rozmowy o tym, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach związanych nie tylko z internetem, ale i relacjami w świecie offline. 

Opowiadaniom towarzyszą zestawy zadań do zrealizowania z uczennicami i uczniami. Każdy z nich jest podzielony na trzy części: 

  • pytania do refleksji, na które każda czytelniczka i każdy czytelnik mogą odpowiedzieć samodzielnie, ale sprawdzają się też jako pytania do grupowej dyskusji (w zależności od opowiadania i od klasy, z którą się pracuje),
  • zadania do pracy w grupie – tę część, w zależności od opowiadania, można przeprowadzić z całą klasą lub w mniejszych grupach, 
  • część trzecia – A gdyby tak… – z założenia wychodzi poza opowiadanie i zachęca młodych ludzi do wykorzystania zdobytej wiedzy w swoim życiu. 

Asy Internetu i nowe wyzwania są idealne do pracy z klasami 5–7 szkół podstawowych, chociaż przy odpowiednim dostosowaniu zadań mogą być wykorzystane także w pracy z dziećmi w innym wieku.

 

Autorkami i autorami opowiadań są: Justyna Bednarek, Bogusław Janiszewski, Ewa Przybysz-Gardyza, Zofia Staniszewska i Łukasz Wojtasik.

Ilustracje i oprawę graficzną przygotowała Marta Zabłocka (życie-na-kreskę), a scenariusze lekcji zostały opracowane przez Ewę Kempską, Dominikę Królikowską, Izabelę Meyzę, Mikołaja Pecheniuka i Marcina Zaroda.

A jeżeli chcesz poznać więcej opowiadań i zadań do pracy z nimi, to zapraszamy również do pobrania pierwszej części publikacji Asy Internetu i Turniej.

Materiał powstał w ramach programu Asy Internetu prowadzonego przez Fundację Szkoła z Klasą i Google.