Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym programie Krople Uważności, w ramach którego nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych będą praktykować uważność (mindfulness), aby następnie móc przenieść tę praktykę do klasy, na pracę z uczniami i uczennicami.

W Kursie Uważności udział mogą wziąć co najmniej 2 osoby z jednej szkoły/innej placówki oświatowej, pracującej na co dzień z dziećmi i młodzieżą, które otrzymają zgodę dyrektora(-ki) placówki.

Kurs Krople Uważności składa się z dwóch obligatoryjnych elementów:

  1. 8-tygodniowego Treningu Uważności dla siebie (20 h). W skład treningu wchodzą: warsztat otwierający (2 h), osiem spotkań z trenerką (16 h) oraz możliwość udziału w dodatkowej grupie wokół praktyki własnej (2 h), wykonywanie własnych praktyk uważności pomiędzy spotkaniami;
  2. Mentoringu dla nauczycieli i nauczycielek wokół praktyki Kropli Uważności w klasie (10 h). W skład Mentoringu dla nauczycieli i nauczycielek wchodzą cztery spotkania co 2 tygodnie (2,5 h każde) oraz wybrane praktyki uważności w klasie pomiędzy spotkaniami.

Kurs Krople Uważności poprowadzą certyfikowane nauczycielki uważności z Fundacji Edumind Uważność w Edukacji. Fundacja Edumind zajmuje się wprowadzaniem zintegrowanych programów praktyki uważności w środowisku szkolnym jako metody redukowania stresu, budowania odporności psychicznej i regulowania emocji u dzieci oraz dorosłych.

O kursie

Kurs Uważności odbywa się w formie online na platformie Zoom w dwóch grupach. Uwaga! Należy uważnie sprawdzić terminy spotkań wybranej grupy. W trakcie kursu nie będzie bowiem możliwości zmiany grupy i kontynuowania szkolenia z inną grupą.

Terminy spotkań:

GRUPA 1
Spotkanie wprowadzające:
2.08 (wtorek), godz. 16-18.00

Trening uważności (wtorki):
9, 16, 23, 30.08 godz. 16-18.00
6, 13, 20, 27.09 godz. 16-18.00

Mentoring wokół praktyki Kropli Uważności w klasie (czwartki co dwa tygodnie):
6 i 20.10 godz. 17.30-20.00
3 i 17.11 godz. 17.30-20.00

Spotkanie dodatkowe poświęcone własnej praktyce:
25.11 (piątek), godz. 16-18.00

_______________________________

GRUPA 2
Spotkanie wprowadzające:
2.08 (wtorek) godz. 16-18.00

Trening uważności (wtorki):
9, 16, 23, 30.08 godz. 16-18.00
6, 20, 27.09 godz. 16-18.00
4.10 godz. 16-18.00

Mentoring wokół praktyki Kropli Uważności w klasie (czwartki co dwa tygodnie):
13, 27.10 godz. 17.30-20.00
10, 24.11 godz. 17.30-20.00

Spotkanie dodatkowe, dla chętnych, poświęcone własnej praktyce:
2.12 (piątek), godz. 16-18.00

Wszystkie terminy spotkań, można zobaczyć w kalendarzu.

Jak wziąć udział w programie?

Zapisy na do grup sierpniowych zostały zakończone. Rekrutację do kolejny grup, rozpoczynających kurs we września, można znaleźć pod tym linkiem.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorką programu – Anną Nowacką: kropleuwaznosci@szkolazklasa.org.pl

 

Krople Uważności to projekt realizowany przez Fundację Szkoła z Klasą we współpracy z Fundacją Edumind Uważność w Edukacji dzięki finansowaniu AstraZeneca Young Health Programme.