W trakcie realizacji projektów edukacyjnych uczniowie stają się – choćby na chwilę – młodymi historykami, fizykami lub literaturoznawcami, zaczynają stawiać pytania i stosować procedury oraz narzędzia charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin naukowych. Istnieją różne sposoby organizowania takiej aktywności na zajęciach lekcyjnych oraz w ramach pracy domowej i wielu nauczycieli często je stosuje. Zobaczcie nasz materiał.