Zespół

Zarząd

Agata Łuczyńska

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Szkoła z Klasą. Od 2009 r. wprowadza do szkół nowe trendy i innowacyjne metody nauczania. Promuje model otwartej szkoły, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia, społecznego zaangażowania i rozwiązywania problemów. Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się i wpływ nowych mediów na edukację. Trenerka, autorka programów szkoleń i publikacji. Współautorka koncepcji wielu znanych programów edukacyjnych. Wielokrotnie odznaczana za swoją działalność na rzecz innowacyjnej edukacji (Digital Shaper 2018 w kategorii edukacja, w 2017 r. wpisana przez na listę 100 Szerokiego Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, w 2014 r. na liście New Europe 100). Pasjonuje się językami. Cały rok jeździ do pracy rowerem, w wolnych chwilach wyrusza w podróże z namiotem.

Marta Puciłowska

Wiceprezeska zarządu Fundacji Szkoła z Klasą. Porzuciła pracę tłumaczki ustnej na rzecz działania w edukacji, bo wierzy w misję swojej Fundacji. Kulturoznawczyni, nauczycielka i certyfikowana trenerka STOP. W pracy korzysta z różnorodnych doświadczeń zawodowych, wplata elementy design thinking i inquiry based learning. Lubi opowiadać historie, które pomagają zrozumieć skomplikowane procesy. Amatorsko rysuje i śpiewa.

Zespół

Agnieszka Krawczak-Chmielecka

Dyrektorka programowa Fundacji Szkoła z Klasą. Prawniczka i kroatystka, absolwentka: Warsztatów Praw Człowieka (HFPC), Szkoły Trenerów (IPSiR UW), Szkoły Fundraisingu (Stowarzyszenie BORIS), Programu Menedżerowie NGO (PROMENGO, FAOO). Tworzy i koordynuje projekty społeczne, edukacyjne i monitoringowe. Autorka programów edukacyjnych, m.in. Weź kurs na wielokulturowość i Lekcje o prawach człowieka. Doświadczona trenerka w obszarze praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, kompetencji międzykulturowych, realizacji działań publicznych/społecznych. Współautorka podręcznika Wokół dyskryminacji (PRKE, 2018), interaktywnego e-podręcznika trenera Weź kurs na wielokulturowość (HFPC, 2011) i wielu scenariuszy zajęć m.in. na potrzeby Tygodnia Konstytucyjnego. Z pasją rozwija programy Fundacji. Kocha odkrywać piękne i mądre książki dla dzieci.

Małgorzata Pisarkiewicz

Dyrektorka programowa Fundacji Szkoła z Klasą. Przez kilkanaście lat z sukcesem rozwijała umiejętności koordynacyjne, organizacyjne i interpersonalne ucząc języka włoskiego, organizując ekscytujące wyjazdy językowe do Włoch (i nie tylko!), warsztaty kulturowo-kulinarne, pracowała jako pilotka oraz tłumaczka ustna i pisemna. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas, Wydziału Italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Prywatnie pasjonatka podróży, fotografii, biegania i kotów.

Michał Szeląg

Dyrektor programowy Fundacji Szkoła z Klasą, trener, koordynator programów edukacyjnych polskich i międzynarodowych m.in. Szkoła z Klasą i Wartość dodana. Autor materiałów edukacyjnych i koncepcji programów kierowanych do nauczycieli i nauczycielek wszystkich poziomów. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, projektuje i prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych. Współtworzy strategię komunikacyjną FSZK. Wierzy w skuteczność metody design thinking, która w centrum stawia potrzeby odbiorców. Z wykształcenia marketingowiec interesuje się reklamą, szczególnie społeczną, mediami i polityką. Wielki fan idei DIY (ang. do it yourself), w wolnych chwilach majsterkuje, gotuje i jeździ na rowerze.

Gaja Andrukowicz

Asystentka w programie Razem w Klasie. Pomaga przy projekcie związanym z wielokulturowością, a także przy Kursie Krople Uważności. Wcześniej, prywatnie i zawodowo, związana z Krakowem, a w szczególności z jego lokalną turystyką. Absolwentka filologii portugalskiej, entuzjastka języka w każdej formie, a w szczególności języków z rodziny romańskiej. Doświadczenie w środowisku wielokulturowym zbierała podczas dwóch wymian studenckich do Portugalii oraz dzięki pracy w międzynarodowych zespołach. Lubi zgubić się w mieście, czytać książki i odkrywać nową muzykę.

Megi Bibiluri

Koordynatorka programów edukacyjnych, od 2018 r. w Fundacji Szkoła z Klasą prowadzi projekt KMO na Wschodzie. Od 14 lat aktywnie działa w sektorze pozarządowym i jest autorką dziesiątek projektów. Założycielka i mediatorka gruzińskiego Centrum Mediacji, które działa nad wdrażaniem alternatywnych metod uregulowania konfliktów. Autorka książki The Other picture of war portretującej wojnę gruzińsko-rosyjską z 2008 r. Stypendystka Programu im L. Kirklanda na Uniwersytecie Warszawskim, w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów w latach 2008/09. W 2014 r. otrzymała nagrodę Młode Kobiety na rzecz pokoju na Kaukazie.

Natalia Dyck

Asystentka programowa, w Fundacji wspiera program Razem w Klasie. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim oraz historii i kultury Żydów na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuje pracę socjalną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. W przyszłości planuje pracować w obszarze pracy socjalnej z rodzinami dotkniętymi chorobą nowotworową. Doświadczenie animatorskie zdobywała przez wiele lat w ZHP oraz pracując przy projekcie „Nastolatek w samorządzie” realizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa. Lubi pracę z misją. Z chęcią angażuje się w wolontariat społeczny i kulturalny. Jest osobą ciekawą świata, interesuje się fotografią analogową, obszarem kulturowym Pomorza oraz Warmii i Mazur, kulturą żydowską.

Sabina Fik

Asystentka programowa, w Fundacji jest częścią zespołu programu Asy Internetu/Be Internet Awesome. Jest przekonana, że edukacja oparta na wartościach programu, który wspiera, to najlepszy fundament by zbudować mądre, świadome społeczeństwo. Pasjonatka języków romańskich i Lizbony, ukończyła filologię portugalską na Uniwersytecie Jagiellońskim i brała udział w wymianie studenckiej. Z przyjemnością dzieli się swoim językowym doświadczeniem prowadząc kursy językowe i czasem wykonując tłumaczenia. Prywatnie miłośniczka analogowych klimatów i zacisznych miejsc. W wolnych chwilach spaceruje w lesie, słucha jazzu i sadzi słoneczniki w przydomowym ogródku.

Katarzyna Gajewska

Koordynatorka programu Razem w Klasie. Absolwentka stosowanych nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Była zaangażowana w projekty w wielu organizacjach pozarządowych, m.in. Fundacji Bank Żywności SOS, Stowarzyszeniu 61, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przez kilka lat pracowała za granicą, w Singapurze i w Niemczech, zdobywając doświadczenie w wielokulturowych zespołach. Wieloletnia instruktorka harcerska w Stowarzyszeniu Harcerskim, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie miłośniczka podróży, puzzli i roślin doniczkowych.

Agnieszka Gwiazdowicz

Koordynatorka programów międzynarodowych (Erasmus +). W Fundacji zajmuje się również komunikacją (social media, newsletter). Ukończyła etnologię i antropologię kulturową oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP, 2022) oraz szkolenia trenerskiego Weź kurs na wielokulturowość pogłębiającego wiedzę i rozwijającego kompetencje międzykulturowe. Doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała przez ponad 10 lat w harcerstwie (ZHR), następnie jako wychowawczyni kolonijna, animatorka oraz trenerka Szkoły Dialogu, w ramach której prowadziła warsztaty o społeczności żydowskiej. Uwielbia las, ciekawostki językowe i dobre jedzenie.

Jaryna Jasnij

W Fundacji Szkoła z Klasą zajmuje się programami edukacyjnymi, które dotyczą ukraińskich nauczycieli i uczniów w Polsce. Uczyła się i mieszkała w Tarnopolu, a potem dostała się na studia do Kijowa, gdzie studiowała polonistykę w Narodowym Uniwersytecie imienia T. Szewczenki. W czasie studiów odbyła staże na Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Łódzkim Uniwersytecie. W 2003 roku zdobyła grant na studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat pracowała jako tłumacz na spotkaniach i konferencjach międzynarodowych. W 2010 roku obejmowała stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji Polskiej, które pomagało kandydatom z Ukrainy dostać się na studia w Polsce. Od 2018 roku zorganizowała ponad 20 międzynarodowych szkoleń dla nauczycieli oraz naukowców z Ukrainy.

Edyta Krzysztofik

Rodowita lublinianka, od 10 lat mieszkająca w Warszawie. Zawodowo do niedawna przez wiele lat związana z branżą meblową (meble drewniane), posiadająca doświadczenie w pracy administracyjnej i księgowej. W Fundacji wspiera dział finansowo-księgowy oraz administracyjny. Prywatnie zapalona rowerzystka, poznająca Warszawę z „siodełka”. Ponadto joginka, zafascynowana boksem. Uwielbia morze i góry. W wolnym czasie czyta, piecze i gotuje.

Alicja Małasiewicz

Koordynatorka programów edukacyjnych. Absolwentka pedagogiki informatyki i zdolności na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoją przygodę z edukacją zaczęła od prowadzenia zajęć plastycznych w ramach wolontariatu w dzielnicowej bibliotece. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła prowadząc również zajęcia z programowania i kompetencji cyfrowych. Umiejętności koordynacyjne rozwijała w organizacjach pozarządowych działających na rzecz edukacji i rozwoju kompetencji przyszłości. Prywatnie miłośniczka kryminałów.

Adrian Michalczuk

Ekonomista i badacz edukacji. Ukończył ekonomię w SGH oraz analizę polityk publicznych w College of Europe w Brugii. Jako stypendysta Transatlantic Future Leaders Forum, odbył staż w Izbie Reprezentatów Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. W Fundacji jest koordynatorem odpowiedzialnym za research i ewaluację w programie Asy Internetu / Be Internet Awesome, wspiera realizację badań prowadzonych w innych programach oraz działa na rzecz rozwoju umiejętności badawczych wśród członków zespołu. Prywatnie miłośnik kawy przelewowej, odkrywania portugalskich wysp oraz swojego kota. Ostatnio zaczytany w historii Warszawy.

Anna Nowacka

Koordynatorka programów. Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zbierała koordynując i wspierając administracyjnie projekty m.in. w dziedzinie kultury, praw człowieka czy ochrony zdrowia. Współpracowała przy projektach realizowanych z funduszy m.st. Warszawy, Funduszy EOG, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii czy Krajowego Centrum ds. Aids, m.in. w Fundacji Edukacji Społecznej, Stowarzyszeniu Projekt:Polska i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Prywatnie miłośniczka Agathy Christie i podróży małych i dużych.

Hubert Pajączkowski

Koordynator programów, który przygodę w Fundacji zaczął od programu Asy Internetu. To właśnie w tym projekcie zrozumiał jak ważne jest, aby uczyć młode osoby cyberbezpieczeństwa poprzez wartości. Głęboko wierzy, że mądra edukacja sprawi, że młodzi ludzie, kiedy dorosną i staną się liderami oraz liderkami, będą podejmować dobre i odpowiedzialne decyzje, kształtując naszą rzeczywistość. Wcześniej koordynował projekty dotyczące dyskryminacji osób nieheteronormatywnych, jak również zajmował się budowaniem społeczności osób pracujących w przestrzeni coworkingowej w Czechach. Uwielbia podróże do ciepłych miejsc, najbardziej relaksują go horrory, a za najważniejszy dzień w roku uznaje tłusty czwartek. Na co dzień interesuje się też edukacją równościową, seksualnością człowieka oraz kulturą i historią Meksyku.

Magdalena Plewowska-Semik

Koordynatorka programu Szkoła z Klasą, dołączyła do Fundacji w 2021 roku. Wcześniej pracowała w kilku organizacjach pozarządowych, gdzie zajmowała się edukacją obywatelską dorosłych oraz przywództwem społecznym. Stypendystka International Visitors Leadership Program (USA, 2017). Ukończyła STOP (2010), ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi oraz networkingu. Jest członkinią Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Lubi jeździć na rowerze i lubi, jak jest ładnie.

Ewa Przybysz-Gardyza

Koordynatorka programu Asy Internetu. Zanim dołączyła do Fundacji pracowała jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w szkole podstawowej. W pracy kładła nacisk na rozwijanie sprawczości i przedsiębiorczości uczniów m.in. poprzez pracę metodą projektu oraz design thinking. Opiekowała się uczniami realizującymi projekty metodą Design for Change. Była ambasadorką programu eTwinning oraz Microsoft Innovative Educator Expert. W 2021 znalazła się na liście 100 osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Autorka materiałów edukacyjnych. O swoich pomysłach na rozwój edukacji pisze na blogu „Dla Nauczycieli”. W wolnym czasie uprawia sporty indywidualne, czyta i realizuje własne pomysły kulinarne.

Jacek Pyżalski

W Fundacji Szkoła z Klasą nadzoruje i koordynuje badania oraz procesy ewaluacyjne, m.in. w międzynarodowym programie Asy Internetu oraz Rozmawiaj z Klasą. Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji (więcej na www.jacekpyzalski.pl). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor licznych programów dla dzieci i młodzieży oraz programów szkoleniowych dla nauczycieli i innych specjalistów. Poza pracą lubi Beskid Śląski i Żywiecki i czytanie biografii i autobiografii.

Daria Rodzik

Absolwentka Edukacji Medialnej i Zdalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W Fundacji Szkoła z Klasą koordynatorka programów edukacyjnych. Od 2020 roku związana z programem Szkoła z Klasą, w którym kompleksowo wspierani są nauczyciele i dyrektorzy w profesjonalizacji swojej pracy. Wcześniej koordynowała programy dedykowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Organizatorka spotkań, szkoleń, webinarów i konferencji ogólnopolskich. Oprócz działań związanych z edukacją lubi tworzyć grafiki i poznawać tajniki mediów społecznościowych. A po pracy oddaje się pasji gotowania i rozmyślania nad kierunkiem kolejnej podróży.

Monika Rosłońska

W Fundacji zajmuje się sprawami finansowymi. Przede wszystkim rozliczaniem projektów i dbaniem o prawidłowy obieg dokumentów finansowych. Ściśle współpracuje ze wszystkimi pozostałymi członkami i członkiniami zespołu.
W sektorze pozarządowym od 2000 roku. Trafiła tu przypadkiem, została z przekonania. Wielbicielka excela i pracy zespołowej. Prywatnie zwierzolubna rowerzystka.

Kamila Szeliga

Kierowniczka administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy administracyjnej i codziennej operacyjności, zdobyte w organizacjach pozarządowych oraz sektorze prywatnym. Układa procesy, wspiera projekty Fundacji operacyjnie i formalnie. Koordynuje pracę zespołu administracyjno-finansowego. Pilnuje, żeby było ładnie, wygodnie i żeby nie zabrakło kawy. Potrafi również organizować mniejsze i większe eventy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Wolny czas spędza z córką Zosią i kotem Wacławem.

Kamil Śliwowski

Trener i animator kompetencji cyfrowych. Ponad dekadę działał w ruchu na rzecz otwartych zasobów wiedzy i kultury: Creative Commons, prowadząc działania edukacyjne zarówno w Polsce, jak i międzynarodowo. Od kilkunastu lat związany z trzecim sektorem, współpracuje z fundacjami Panoptykon, Centrum Cyfrowe, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Tworzy newsletter poświęcony nowoczesnej edukacji na otwartezasoby.pl. W Fundacji Szkoła z Klasą wspiera program Asy Internetu od strony projektowania szkoleń i mierzenia ich wpływu. Poza pracą infoholik uwielbiający czytać na każdy temat i towarzysz psa Tofu.

Anna Wuls

Koordynatorka programów w Fundacji. Specjalistka w zakresie narzędzi open source oraz kształcenia kompetencji cyfrowych. Ukończyła kurs Professional Certified Trainers&Facilitator, jest aktywną trenerką. Swoje doświadczenie związane z koordynowaniem projektami i pracy w zespole zdobyła jako harcerka, a później instruktorka ZHP. Współpracuje z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz lubelską Fundacją „5Medium”. Prywatnie miłośniczka gór, podróży rowerowych i tworzenia rękodzieła.

Konrad Wysocki

Socjolog, antropolog, edukator. Asystent programów edukacyjnych w Fundacji Szkoła z Klasą od 2022 roku. Absolwent socjologii stosowanej i antropologii społecznej w ISNS UW. Zawodowo związany z branżą edukacyjną, partycypacją młodzieży, grami edukacyjnymi. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na seksualności, w szczególności: komunikacji seksualnej i geografii seksualności, edukacji, przestrzeni i języku. W wolnym czasie zajmuje się odnawianiem PRL-owskich foteli i znajdowaniem idealnego układu mebli w swojej kawalerce. Mieszkaniec Mokotowa i psi-tata Miszy.

Aneta Ziemińska

Swoją przygodę z Fundacją Szkoła z Klasą zaczęła od programu Szkoła z Klasą, a potem Edukacja Inspiracja. Teraz koordynuje programy: Fake kNOw more oraz Cyfrowa historia. Jest też częścią zespołu komunikacyjnego fundacji. Doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi zdobywała w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – swoje zamiłowanie do żywności rozwija gotując. Lubi ładne rzeczy, spędzać czas na łonie natury, śpiewać i czytać literaturę faktu.

Rada Fundacji

Alicja Pacewicz

Ekonomistka, działaczka oświatowa i społeczna. Współzałożycielka i ekspertka Fundacji Szkoła z Klasą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, które wspierają polskie szkoły oraz nauczycieli w mądrej i skutecznej edukacji. Współautorka wielu programów, w tym: Szkoła z Klasą, Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, Młodzi Głosują, Szkoła Tolerancji, Otwarte przestrzenie edukacyjne, podręczników do wiedzy o społeczeństwie oraz publikacji metodycznych i szkoleniowych. Ekspertka edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, kulturalnej i międzykulturowej, medialnej i cyfrowej. Współorganizatorka projektów międzynarodowych, w tym Networking European Citizenship Education. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Warszawskiej Rady Edukacyjnej i Rady Kobiet oraz Rady Programowej Fundacji EFC. Wierzy w moc edukacji, demokracji i obywatelskiego działania.

Piotr Pacewicz

Współzałożyciel Fundacji Szkoła z Klasą i członek Rady Fundacji. Dziennikarz i działacz społeczny. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80. związany z opozycją demokratyczną. W latach 80. redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” i sekretarz Bronisława Geremka przy Okrągłym Stole. Współzałożyciel „Gazety Wyborczej”, od 1995 do 2010 zastępca redaktora naczelnego. Inicjator znanych akcji społecznych, m.in. Rodzić po ludzku, Szkoła z klasą, Polska Biega. Od 2016 roku redaktor naczelny portalu Oko.press.

Andrzej Szeniawski

Współzałożyciel Fundacji Szkoła z Klasą i członek Rady Fundacji. Ekspert samorządowy, autor i konsultant wielu dokumentów z zakresu planowania strategicznego. Od 1990 r. był radnym, następnie przewodniczącym rady gminy, dyrektorem biura sejmiku, przewodniczącym zarządu związku gmin, sekretarzem powiatu i wicestarostą. Szef zespołu realizującego jedną z pierwszych w Polsce Regionalnych Strategii Innowacyjności, członek Komitetu Monitorującego RPO, wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia. Współpracuje z wieloma instytucjami i działającymi w obszarze samorządności i budowania społeczeństwa obywatelskiego (Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Batorego, PAFW, FRDL, Szkoła Liderów, Bank Światowy i inne). Mieszka w niewielkiej wsi na Warmii, czerpiąc satysfakcję z kontaktu z naturą.