Zespół

Zarząd

Agata Łuczyńska

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Szkoła z Klasą. Od 2009 r. wprowadza do szkół nowe trendy i innowacyjne metody nauczania. Promuje model otwartej szkoły, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia, społecznego zaangażowania i rozwiązywania problemów. Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się i wpływ nowych mediów na edukację. Trenerka, autorka programów szkoleń i publikacji. Współautorka koncepcji wielu znanych programów edukacyjnych. Wielokrotnie odznaczana za swoją działalność na rzecz innowacyjnej edukacji (Digital Shaper 2018 w kategorii edukacja, w 2017 r. wpisana przez na listę 100 Szerokiego Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, w 2014 r. na liście New Europe 100). Pasjonuje się językami. Cały rok jeździ do pracy rowerem, w wolnych chwilach wyrusza w podróże z namiotem.

Marta Puciłowska

Wiceprezeska zarządu Fundacji Szkoła z Klasą. Porzuciła pracę tłumaczki ustnej na rzecz działania w edukacji, bo wierzy w misję swojej Fundacji. Kulturoznawczyni, nauczycielka i certyfikowana trenerka STOP. W pracy korzysta z różnorodnych doświadczeń zawodowych, wplata elementy design thinking i inquiry based learning. Lubi opowiadać historie, które pomagają zrozumieć skomplikowane procesy. Amatorsko rysuje i śpiewa.

Zespół

Agnieszka Krawczak-Chmielecka

Dyrektorka Programowa Fundacji Szkoła z Klasą. Prawniczka i kroatystka, absolwentka: Warsztatów Praw Człowieka (HFPC), Szkoły Trenerów (IPSiR UW), Szkoły Fundraisingu (Stowarzyszenie BORIS), Programu Menedżerowie NGO (PROMENGO, FAOO). Tworzy i koordynuje projekty społeczne, edukacyjne i monitoringowe. Autorka programów edukacyjnych, m.in. Weź kurs na wielokulturowość i Lekcje o prawach człowieka. Doświadczona trenerka w obszarze praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, kompetencji międzykulturowych, realizacji działań publicznych/społecznych. Współautorka podręcznika Wokół dyskryminacji (PRKE, 2018), interaktywnego e-podręcznika trenera Weź kurs na wielokulturowość (HFPC, 2011) i wielu scenariuszy zajęć m.in. na potrzeby Tygodnia Konstytucyjnego. Z pasją rozwija programy Fundacji. Kocha odkrywać piękne i mądre książki dla dzieci.

Michał Szeląg

Dyrektor programowy Fundacji Szkoła z Klasą, koordynator programów edukacyjnych polskich i międzynarodowych m.in. Szkoła z Klasą i Wartość dodana, trener. Autor materiałów edukacyjnych i koncepcji programów kierowanych do nauczycieli wszystkich poziomów. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, z zapałem projektuje i prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych. Współtworzy strategię komunikacyjną FSZK. Odpowiada za organizację Ogólnopolskich Festiwali Szkoły z Klasą oraz konferencji, szkoleń i warsztatów. Wierzy w skuteczność metody design thinking, która w centrum stawia potrzeby odbiorców. Z wykształcenia marketingowiec interesuje się reklamą, szczególnie społeczną, mediami i polityką. Wielki fan idei DIY (ang. do it yourself), w wolnych chwilach majsterkuje, gotuje i jeździ na rowerze.

Megi Bibiluri

Koordynatorka programów edukacyjnych, od 2018 r. w Fundacji Szkoła z Klasą prowadzi projekt KMO na Wschodzie. Od 14 lat aktywnie działa w sektorze pozarządowym i jest autorką dziesiątek projektów. Założycielka i mediatorka gruzińskiego Centrum Mediacji, które działa nad wdrażaniem alternatywnych metod uregulowania konfliktów. Autorka książki The Other picture of war portretującej wojnę gruzińsko-rosyjską z 2008 r. Stypendystka Programu im L. Kirklanda na Uniwersytecie Warszawskim, w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów w latach 2008/09. W 2014 r. otrzymała nagrodę Młode Kobiety na rzecz pokoju na Kaukazie.

Anna Gilla

Pedagożka, animatorka społeczno-kulturalna, koordynatorka projektów w Fundacji Szkoła z Klasą. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy projektowej (zarówno w Polsce jak i za granicą). Zaczynała w Centrum Edukacji Obywatelskiej, od programu Szkoła z Klasą 2.0, od 2013 r. koordynuje projekty związane z upowszechnieniem zdrowego stylu życia i aktywnością fizyczną (Młodzi, Odwagi, WF z Klasą, Szkoło OdWagi!). Uczy, prowadzi warsztaty, szkoli, wykorzystując różne doświadczenia zawodowe. Od 2017 r. odpowiadała za projekty realizowane ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy, w tym za program Zaprojektuj szkołę. Gdy tylko ma wolny czas – podróżuje i tańczy.

Agnieszka Gwiazdowicz

Młodsza koordynatorka programów w Fundacji, odpowiada między innymi za program Solidarność. Podaj dalej!. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, studentka Historii Sztuki, trenerka Forum Dialogu, gdzie prowadzi zajęcia o społeczności żydowskiej i pamięci o dziedzictwie żydowskim w szkołach w całej Polsce. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobywała przez ponad 10 lat w harcerstwie (ZHR), a następnie jako wychowawczyni kolonijna oraz animatorka. W Fundacji pracuje od października 2019 r.

Maja Margasińska

Koordynatorka w programie Asy Internetu. Pisarka, poetka, producentka teatralna, recenzentka, wieloletnia prezeska Fundacji Uwaga na Kulturę!, animatorka kultury. Absolwentka polonistyki na UW, Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie i studiów podyplomowych z zarządzania kulturą. Współpracowała przy projektach realizowanych z funduszy m.st. Warszawy, województwa mazowieckiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji działań społecznych. Prywatnie fascynuje się komunikacją międzygatunkową ludzi i innych żywych istot, a gdyby można było poślubiać fikcyjne postacie, z pewnością wyszłaby za Sherlocka Holmesa.

Anna Nowacka

Młodsza koordynatorka. Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zbierała koordynując i wspierając administracyjnie projekty m.in. w dziedzinie kultury, praw człowieka czy ochrony zdrowia. Współpracowała przy projektach realizowanych z funduszy m.st. Warszawy, Funduszy EOG, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii czy Krajowego Centrum ds. Aids, m.in. w Fundacji Edukacji Społecznej, Stowarzyszeniu Projekt:Polska i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Prywatnie miłośniczka Agathy Christie i podróży małych i dużych.

Daria Rodzik

Absolwentka Edukacji Medialnej i Zdalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W Fundacji Szkoła z Klasą koordynatorka programów edukacyjnych. Od 2020 roku związana z programem Szkoła z Klasą, w którym kompleksowo wspierani są nauczyciele i dyrektorzy w profesjonalizacji swojej pracy. Wcześniej koordynowała programy dedykowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Organizatorka spotkań, szkoleń, webinarów i konferencji ogólnopolskich. Oprócz działań związanych z edukacją lubi tworzyć grafiki i poznawać tajniki mediów społecznościowych. A po pracy oddaje się pasji gotowania i rozmyślania nad kierunkiem kolejnej podróży.

Justyna Różańska

Koordynatorka w programie Asy Internetu. Absolwentka socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed Asami prowadziła Miejsce Aktywności Lokalnej w Warszawie, pracowała w Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także chroniła ptaki, pracowała z uchodźcami, organizowała festiwale i tworzyła przeglądy filmowe.

Karolina Wysocka

Pasjonatka edukacji nieformalnej, ekspertka ds. partycypacji młodzieży, trenerka doświadczona w pracy z samorządami uczniowskimi i młodzieżowymi radami gmin. Współtworzyła Polską Radę Organizacji Młodzieżowych i była wyróżniona nominacją do tytułu Młody Europejczyk Roku. Od lat wspiera młodych ludzi, nauczycieli i samorządowców w rozwijaniu kompetencji obywatelskich, poczucia podmiotowości i sprawczości wśród uczniów. W Fundacji Szkoła z Klasą koordynuje program Szkoły komunikacji i partycypacji dla nastolatków. Prywatnie interesuje się zagadnieniami zdrowia psychicznego oraz wpływem nowych technologii na politykę i relacje społeczne.

Aneta Ziemińska

Swoją przygodę z Fundacją Szkoła z Klasą zaczęła od programu Szkoła z Klasą, a teraz koordynuje program Edukacja Inspiracja. Jest administratorką strony internetowej Fundacji Szkoła z Klasą. Dba o graficzną oprawę materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi zdobywała w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – swoje zamiłowanie do żywności rozwija gotując. Lubi też spędzać czas na łonie natury, śpiewać i czytać literaturę faktu.

Rada Fundacji

Alicja Pacewicz

Ekonomistka, działaczka oświatowa i społeczna. Współzałożycielka i ekspertka Fundacji Szkoła z Klasą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, które wspierają polskie szkoły oraz nauczycieli w mądrej i skutecznej edukacji. Współautorka wielu programów, w tym: Szkoła z Klasą, Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, Młodzi Głosują, Szkoła Tolerancji, Otwarte przestrzenie edukacyjne, podręczników do wiedzy o społeczeństwie oraz publikacji metodycznych i szkoleniowych. Ekspertka edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, kulturalnej i międzykulturowej, medialnej i cyfrowej. Współorganizatorka projektów międzynarodowych, w tym Networking European Citizenship Education. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Warszawskiej Rady Edukacyjnej i Rady Kobiet oraz Rady Programowej Fundacji EFC. Wierzy w moc edukacji, demokracji i obywatelskiego działania.

Piotr Pacewicz

Współzałożyciel Fundacji Szkoła z Klasą i członek Rady Fundacji. Dziennikarz i działacz społeczny. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80. związany z opozycją demokratyczną. W latach 80. redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” i sekretarz Bronisława Geremka przy Okrągłym Stole. Współzałożyciel „Gazety Wyborczej”, od 1995 do 2010 zastępca redaktora naczelnego. Inicjator znanych akcji społecznych, m.in. Rodzić po ludzku, Szkoła z klasą, Polska Biega. Od 2016 roku redaktor naczelny portalu Oko.press.

Andrzej Szeniawski

Współzałożyciel Fundacji Szkoła z Klasą i członek Rady Fundacji. Ekspert samorządowy, autor i konsultant wielu dokumentów z zakresu planowania strategicznego. Od 1990 r. był radnym, następnie przewodniczącym rady gminy, dyrektorem biura sejmiku, przewodniczącym zarządu związku gmin, sekretarzem powiatu i wicestarostą. Szef zespołu realizującego jedną z pierwszych w Polsce Regionalnych Strategii Innowacyjności, członek Komitetu Monitorującego RPO, wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia. Współpracuje z wieloma instytucjami i działającymi w obszarze samorządności i budowania społeczeństwa obywatelskiego (Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Batorego, PAFW, FRDL, Szkoła Liderów, Bank Światowy i inne). Mieszka w niewielkiej wsi na Warmii, czerpiąc satysfakcję z kontaktu z naturą.