Programy

NASZE PROGRAMY

Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program rozwoju szkoły działający od 2002 roku, którego głównymi celami są wspieranie nauczycieli i dyrektorów w profesjonalizacji ich pracy, docenianie i promocja wyjątkowych działań szkół. To flagowy program Fundacji, prowadzony wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Program wspierają także Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Agory.

www.szkolazklasa.pl

Program Nauczyciel/ka 1 klasa  skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej i upowszechnia takie podejście w uczeniu (się), które skupione jest na rozbudzaniu ciekawości dzieci, budowaniu ich gotowości do zmagania się z trudnościami, uczenia się razem z innymi i od innych oraz na budowaniu współpracy. Oferujemy szkolenia stacjonarne, kursy online i bezpłatne materiały.

Organizowany jest we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Szkoła Ucząca Się”.

www.1klasa.szkolazklasa.org.pl

Program Koduj z Klasą od 2014 roku wspiera naukę programowania w szkołach. Oferuje bezpłatne materiały i szkolenia z różnych języków programowania (m.in. Scratch i Python).  Uczy wykorzystania robotów i gier w celach edukacyjnych, pokazuje jak uczyć programowania bez komputera. Jest z nami ponad 700 nauczycieli, w naszych zajęciach wzięło udział ponad 100.000 uczniów. Program prowadzony jest wspólnie przez Fundację Szkoła z Klasą i Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

www.kodujzklasa.pl

Program Klasna Shkola to ukraiński odpowiednik akcji Szkoła z Klasą, działający od 2015 roku. Skupia ponad 80 aktywnych, ukraińskich szkół, które wspierane przez polskich mentorów i mentorki, wypracowują zasady działania dobrej szkoły i wprowadzają innowacyjne metody nauczania do codziennej pracy. Program finansowany jest ze środków Fundacji Edukacji dla Demokracji, w ramach programu RITA – Przemiany w regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/klasna-shkola/

Strona www ukraińska: klasnashkola.eu

Projekt „Włączeni” pomaga warszawskim instytucjom współpracującym z młodzieżą otworzyć się na partycypacyjny model działania i zaangażować młodzież we współdecydowanie o życiu instytucji.

Projekt współfinansowany jest ze środków  Miasta Stołecznego Warszawa w ramach programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/wlaczeni/

Projekt „Wejdź w konwencję” to kampania edukacyjna dotycząca świadomego budowania własnego wizerunku, a także sprawnego i poprawnego wykorzystywania polszczyzny w mediach społecznościowych. Zaprasza do kreatywnej zabawy konwencjami literackimi i słowem pisanym i pokazuje, jak tworzyć krótkie komunikaty w sposób zaplanowany i celowy. 

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/wejdz-w-konwencje/

PROGRAMY PROWADZONE W PARTNERSTWIE

Projekt „Let’s play the fraternity card” (polski tytuł: „Dalecy-bliscy”) prowadzony jest we Francji od 15 lat. W 2016 roku zyskał europejski wymiar dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + .

Co roku, podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem młodzi ludzie z Polski, Francji, Hiszpanii oraz Chorwacji będą wysyłać kartki pocztowe do nieznajomych. Projekt rozbudza refleksję na temat różnorodności uczy też analizować własne uprzedzenia i stawiać im czoło.

Konkurs „Inwestujemy u siebie” skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają za zadanie stworzyć własny projekt inwestycji w lokalne innowacje.

Konkurs organizowany jest i finansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jego współorganizatorami są Fundacja Szkoła z Klasą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej o konkursie

ZAKOŃCZONE PROGRAMY

Projekt „Wspólnie kształtujemy przestrzeń szkoły” realizowany był w 2016 roku. Wspierał warszawskie szkoły w zmianie przestrzeni edukacyjnych i poprawie funkcjonowania w trzech obszarach: fizyczno-architektonicznym, wirtualno-technologicznym oraz społecznym. 

Finansowany był ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa

Więcej o projekcie

Program WF z Klasą od 2013 roku pomaga zwiększyć aktywność młodych ludzi i zachęca ich do zdrowszego trybu życia. Wspiera nauczycieli i nauczycielki wychowania fizycznego i inspiruje ich do prowadzenia atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji WF. W programie wzięło już udział 3.000 szkół, 10.000 nauczycieli i 400.000 uczniów z całej Polski. WF z Klasą wywodzi się z rodziny programów z Klasą – dlatego w 2016 roku trafił pod skrzydła Fundacji.

www.wfzklasa.pl

Materiały edukacyjne programu